निविदा/भरती/आवाहन

क्र.शीर्षकतारीख
1 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2018-माहितीपुस्तिका आणि अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २८ जानेवारी २०१९
2 शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १ जानेवारी २०१९
3 लोककला आणि पथनाट्य निवडसूची - माहितीपत्रक आणि अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New ६ ऑगस्ट २०१८
4 शासकीय संदेश प्रसार धोरण-2018 मसुदा - हरकती व सूचना मागविण्यासाठी निवेदन PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New ६ ऑगस्ट २०१८
5 शासकीय दर्शनी जाहिरातींमध्ये छायाचित्रे वापरण्यासंदर्भातील महत्त्वाचे परिपत्रक PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. २२ ऑगस्ट २०१७
6 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासूची PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १५ ऑगस्ट २०१७
7 सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. ५ जून २०१७
8 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2016-माहितीपुस्तिका आणि अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १ जानेवारी २०१७
9 4 एप्रिल 2016 रोजी विधान भवनावर नेण्यात येणा-या मोर्चासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भातील परिपत्रक आणि शासननिर्णय PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. २ एप्रिल २०१६
10 विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार पदोन्नती PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ फेब्रुवारी २०१६
1 2 3 4 5 6
अभिलेख दस्तावेज