A A A    
Skip Navigation Links
रविवार, २० एप्रिल २०१४
निविदा/भरती/आवाहन
क्र.शीर्षकतारीख
1 विभागीय माहिती कार्यालय,नाशिक - मुलाखत तसेच व्यावसायिक परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी १ मार्च २०१४
2 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०१३ - माहिती पत्रक आणि अर्जाचे नमुने २४ फेब्रुवारी २०१४
3 विभागीय माहिती कार्यालय,नाशिक- पात्र उमेदवारांची यादी आणि लेखी वेळापत्रक ६ फेब्रुवारी २०१४
4 महाराष्ट्र परिचय केंद्र,नवी दिल्ली - वाहनचालक आणि छायाचित्रकार पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी ६ फेब्रुवारी २०१४
5 संचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मराठवाडा विभाग तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील पदभरती - लेखी परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी १८ जानेवारी २०१४
6 संचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,नागपूर-अमरावती विभाग तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील पदभरतीसंदर्भातील जाहिरात २७ सप्टेंबर २०१३
7 महाराष्ट्र परिचय केंद्र,नवी दिल्ली,(माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अधिनस्त कार्यालय ) कार्यालयातील पदभरतीसंदर्भातील जाहिरात २३ सप्टेंबर २०१३
8 संचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मराठवाडा विभाग तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील पदभरतीसंदर्भातील जाहिरात १० सप्टेंबर २०१३
9 विभागीय माहिती कार्यालय,पुणे तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील पदभरतीसंदर्भातील जाहिरात १० सप्टेंबर २०१३
10 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वर्ग क पदभरतीसंदर्भातील जाहिरात ३ ऑगस्ट २०१३
1 2 3
अभिलेख दस्तावेज