निविदा/भरती/आवाहन

ई टेंडर- होर्डिंग्ज संदेश डिजिटल पध्दतीने तयार करणे, लावणे/काढणे तसेच बॅनर्सवरील संदेश डिजिटल पध्दतीने व स्क्रिन प्रिंटींगद्वारे तयार करणे, लावणे/काढ