निविदा/भरती/आवाहन

4 एप्रिल 2016 रोजी विधान भवनावर नेण्यात येणा-या मोर्चासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भातील परिपत्रक आणि शासननिर्णय