पत्रकारांसाठी सुविधा

राज्यातील अधिस्विकृती पत्रकाराना शासकीय रुग्नालायातून विनाशुल्क सेवा २५ ओगस्ट २००९