A A A    
Skip Navigation Links
शुक्रवार, २७ मार्च २०१५
निविदा/भरती/आवाहन
क्र.शीर्षकतारीख
1 औरंगाबाद,लातूर विभागातील क वर्ग लिपिक पदाची परीक्षा - उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी १२ जानेवारी २०१५
2 छायाचित्र साहित्य पुरवठा डिजिटल फोटो प्रिंटींगसाठी निविदा सूचना (मराठी/इंग्रजी) १२ नोव्हेंबर २०१४
3 वर्ग ३ पदे - निवड सूची आणि प्रतीक्षा सूची २२ ऑगस्ट २०१४
4 प्रसिद्धी मोहिमेअंतर्गत मुंबई व उपनगर येथील मोक्याच्या ठिकाणचे जाहिरात फलक भाड्याने घेऊन संदेश प्रसारित करण्याच्या कामाकरिता निविदा २४ जुलै २०१४
5 प्रसिद्धी मोहिमेअंतर्गत मुंबई व उपनगर येथील मोक्याच्या ठिकाणचे जाहिरात फलक भाड्याने घेऊन संदेश प्रसारित करण्याच्या कामाकरिता निविदा २४ जुलै २०१४
6 माहिती व जनसंपर्क महासंचालानालायातील वर्ग ३ साठीच्या लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीबाबत २० जुलै २०१४
7 विविध पदांच्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका २ जुलै २०१४
8 व्दितीय मुदतवाढ-निविदा सूचना-प्रदर्शने शाखा १६ जून २०१४
9 सरळसेवेची रिक्त पद भरती प्रक्रिया गट-क १३ जून २०१४
10 प्रथम मुदतवाढ-निविदा सूचना-प्रदर्शने शाखा ६ जून २०१४
1 2 3 4
अभिलेख दस्तावेज