A A A    
Skip Navigation Links
बुधवार, १८ जुलै २०१८
निविदा/भरती/आवाहन
क्र.शीर्षकतारीख
1 शासकीय दर्शनी जाहिरातींमध्ये छायाचित्रे वापरण्यासंदर्भातील महत्त्वाचे परिपत्रक २२ ऑगस्ट २०१७
2 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासूची १५ ऑगस्ट २०१७
3 सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज ५ जून २०१७
4 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्का-2016-माहितीपुस्तिका आणि अर्जाचा नमुना १ जानेवारी २०१७
5 4 एप्रिल 2016 रोजी विधान भवनावर नेण्यात येणा-या मोर्चासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भातील परिपत्रक आणि शासननिर्णय २ एप्रिल २०१६
6 विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार पदोन्नती १२ फेब्रुवारी २०१६
7 ई टेंडर- होर्डिंग्ज संदेश डिजिटल पध्दतीने तयार करणे, लावणे/काढणे तसेच बॅनर्सवरील संदेश डिजिटल पध्दतीने व स्क्रिन प्रिंटींगद्वारे तयार करणे, लावणे/काढ २५ जानेवारी २०१६
8 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2015-माहिती पत्रक व अर्जाचे नमुने १ जानेवारी २०१६
9 संविधान दिवसाबाबतचे परिपत्रक (26 नोव्हेंबर 2015) २४ नोव्हेंबर २०१५
10 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०१४ - माहिती पत्रक आणि अर्जाचे नमुने २५ जून २०१५
1 2 3 4 5 6
अभिलेख दस्तावेज