महत्वाचे शासन निर्णय

क्र.शीर्षकतारीख
1 मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दर/श्रेणीवाढ करणेबाबत PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १ जून २०१९
2 शासकीय जाहिरात वितरण धोरणात सुधारणा करण्याबाबत..(सुधारणा) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १३ एप्रिल २०१६
3 शासनमान्य जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा समावेश तसेच दरवाढ व श्रेणीवाढ करणेबाबत.. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १२ एप्रिल २०१६
4 शासकीय जाहिरात वितरण धोरणात सुधारणा करण्याबाबत..६ऑक्टोबर २०१५ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २९ ऑक्टोबर २०१५
5 1 ऑगस्‍ट 2011 शासन निर्णय PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. ११ ऑगस्ट २०११
6 शुद्धिपत्रक PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. २५ जून २०१०
7 वृत्तपत्रांच्या व नियतकालिकांच्या जाहिरातींविषयक समितीचा अहवाल १ मे २००१ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. २९ एप्रिल २०१०
8 शासकीय जाहिरात वितरण धोरणात सुधारणा ३१ ऑगस्ट २००९ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. २९ एप्रिल २०१०
1
अभिलेख दस्तावेज