अधिस्विकृती संदर्भातील शासननिर्णय

क्र.शीर्षकतारीख
1 शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या ठेव रकमेत वाढ करण्याबाबत... PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १३ एप्रिल २०१६
2 राज्य अधिस्विकृती समिती व विभागीय अधिस्विकृती समित्यांची स्थापना करण्याबाबत. १३ ऑगस्ट २०१५ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २९ ऑक्टोबर २०१५
3 राज्य अधिस्विकृती समितीमध्ये महिला सदस्यांचा समावेश करण्याबाबत १ सप्टेंबर २०१५ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २९ ऑक्टोबर २०१५
4 राज्य अधिस्विकृती समितीमध्ये महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत.२ सप्टेंबर २०१५ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २९ ऑक्टोबर २०१५
5 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम १९ सप्टेंबर २००७ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ डिसेंबर २०१०
6 राज्य अधिस्विकृती समीति व विभागीय अधिस्विकृती समीत्यांची स्थापना करण्याबाबत. ७ मार्च २००८ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ डिसेंबर २०१०
7 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम २९ एप्रिल २००८ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ डिसेंबर २०१०
8 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम ७ जानेवारी २००८ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ डिसेंबर २०१०
9 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम ६ ऑगस्ट २००९ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ डिसेंबर २०१०
10 प्रसारमाध्य्मंशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देन्यासम्बन्धिचे नियम PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. १२ डिसेंबर २०१०
1 2
अभिलेख दस्तावेज