A A A    
Skip Navigation Links
बुधवार, १८ जुलै २०१८
अधिस्विकृती संदर्भातील शासननिर्णय
क्र.शीर्षकतारीख
1 शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या ठेव रकमेत वाढ करण्याबाबत... १३ एप्रिल २०१६
2 राज्य अधिस्विकृती समिती व विभागीय अधिस्विकृती समित्यांची स्थापना करण्याबाबत. १३ ऑगस्ट २०१५ २९ ऑक्टोबर २०१५
3 राज्य अधिस्विकृती समितीमध्ये महिला सदस्यांचा समावेश करण्याबाबत १ सप्टेंबर २०१५ २९ ऑक्टोबर २०१५
4 राज्य अधिस्विकृती समितीमध्ये महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत.२ सप्टेंबर २०१५ २९ ऑक्टोबर २०१५
5 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम १९ सप्टेंबर २००७ १२ डिसेंबर २०१०
6 राज्य अधिस्विकृती समीति व विभागीय अधिस्विकृती समीत्यांची स्थापना करण्याबाबत. ७ मार्च २००८ १२ डिसेंबर २०१०
7 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम २९ एप्रिल २००८ १२ डिसेंबर २०१०
8 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम ७ जानेवारी २००८ १२ डिसेंबर २०१०
9 प्रसारमाध्यमांशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम ६ ऑगस्ट २००९ १२ डिसेंबर २०१०
10 प्रसारमाध्य्मंशी सबंधित व्यक्तिना अधिस्विकृती पत्र देन्यासम्बन्धिचे नियम १२ डिसेंबर २०१०
1 2
अभिलेख दस्तावेज