A A A    
Skip Navigation Links
रविवार, २४ मे २०१५
दर्शनी जाहिराती
क्र.शीर्षकतारीख
1 ३००४२०१५-महाराष्ट्र दिन–४००चौ.से.मी–इंग्रजी–कृष्णधवल ३० एप्रिल २०१५
2 ३००४२०१५-महाराष्ट्र दिन–४००चौ.से.मी–इंग्रजी–रंगीत ३० एप्रिल २०१५
3 ३००४२०१५-महाराष्ट्र दिन–४००चौ.से.मी– हिंदी–कृष्णधवल ३० एप्रिल २०१५
4 ३००४२०१५-महाराष्ट्र दिन–४००चौ.से.मी–हिंदी–रंगीत ३० एप्रिल २०१५
5 ३००४२०१५-महाराष्ट्र दिन–४००चौ.से.मी–मराठी–कृष्णधवल ३० एप्रिल २०१५
6 ३००४२०१५-महाराष्ट्र दिन–४००चौ.से.मी–मराठी–रंगीत ३० एप्रिल २०१५
7 14 एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - अ व ब वर्ग - रंगीत - 400 चौ.सें.मी. (सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांना एकच जाहिरात) १३ एप्रिल २०१५
8 14 एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - क वर्ग दैनिके व साप्तहिके- कृष्णधवल - 400 चौ.सें.मी. (सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांना एकच जाहिरात) १३ एप्रिल २०१५
9 14 एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - अ व ब वर्ग साप्ताहिके - रंगीत - 400 चौ.सें.मी. (सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांना एकच जाहिरात) १३ एप्रिल २०१५
10 ०२०२२०१५-नव्या कल्पना प्रभावी योजना-अ व ब वर्ग नियतकालिके.-८०० चौ.से.मी-रंगीत ६ फेब्रुवारी २०१५
1 2
अभिलेख दस्तावेज