A A A    
Skip Navigation Links
रविवार, २६ एप्रिल २०१५
दर्शनी जाहिराती
क्र.शीर्षकतारीख
1 14 एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - अ व ब वर्ग - रंगीत - 400 चौ.सें.मी. (सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांना एकच जाहिरात) १३ एप्रिल २०१५
2 14 एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - क वर्ग दैनिके व साप्तहिके- कृष्णधवल - 400 चौ.सें.मी. (सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांना एकच जाहिरात) १३ एप्रिल २०१५
3 14 एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - अ व ब वर्ग साप्ताहिके - रंगीत - 400 चौ.सें.मी. (सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांना एकच जाहिरात) १३ एप्रिल २०१५
4 ०२०२२०१५-नव्या कल्पना प्रभावी योजना-अ व ब वर्ग नियतकालिके.-८०० चौ.से.मी-रंगीत ६ फेब्रुवारी २०१५
5 ०२०२२०१५-नव्या कल्पना प्रभावी योजना-क वर्ग नियतकालिके.-८०० चौ.से.मी-कृष्णधवल ६ फेब्रुवारी २०१५
6 २६०११५-प्रजासत्ताक दिन जाहिरात-२०१५- इंग्रजी -रंगीत-पाव पान २२ जानेवारी २०१५
7 २६०११५-प्रजासत्ताक दिन जाहिरात-२०१५- इंग्रजी -कृष्णधवल-पाव पान २२ जानेवारी २०१५
8 २६०११५-प्रजासत्ताक दिन जाहिरात-२०१५-हिंदी-रंगीत-पाव पान २२ जानेवारी २०१५
9 २६०११५-प्रजासत्ताक दिन जाहिरात-२०१५-मराठी-कृष्णधवल-पाव पान २२ जानेवारी २०१५
10 २६०११५-प्रजासत्ताक दिन जाहिरात-२०१५-मराठी-रंगीत-पाव पान २२ जानेवारी २०१५
1 2
अभिलेख दस्तावेज