• शीर्षक
  • महिना
  • वर्ष
शीर्षकडाउनलोड
महाराष्ट्र राज्यातील शासनमान्य यादीवरील वृत्तपत्रे-2018 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(2 MB)
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 आवाहन-अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(207 KB)
शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी प्रसिध्दी तसेच जाहिरातविषयक कार्ये पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची सूची. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(389 KB)
1