एक वर्ष महाराष्ट्र सेवेचे, महाविकास आघाडीचे - महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही.

 

एक वर्ष महाराष्ट्र सेवेचे, महाविकास आघाडीचे - महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही.