Home

सूचना/कार्यालयीन आदेश

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धीच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन करणारी यंत्रणा म्हणून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची ओळख सर्वांना आहे. महाराष्ट्र शासनाचे विविध कल्याणकारी कार्यक्रम, उपक्रम, धोरणे, योजना आणि विविध मोहिमांची माहिती या यंत्रणेद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येते. शासनाचे उपक्रम जनतेपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच जनतेच्या प्रतिक्रिया शासनापर्यंत पोहोचविण्याची कामगिरीही महासंचालनालयास पार पाडावी लागते.

लोकराज्य
लोकराज्य
महासंवाद
महासंवाद
जय महाराष्ट्र
जय महाराष्ट्र
दिलखुलास
दिलखुलास

पत्रकारांसाठी...

अधिस्वीकृती
अधिस्वीकृती पत्रिका
कल्याण निधी
कल्याण निधी
सन्मान योजना
सन्मान योजना
पत्रकारिता पुरस्कार
पत्रकारिता पुरस्कार