दिनांक विषय प्रकार डाऊनलोड

अधिस्वीकृती पत्रिका मिळण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, नुतनीकरण व अपील अर्ज यावरील कार्यवाहीबाबत.
मावज-2019/प्र.क्र.76/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय accrediation-2019-03-19.pdf

"आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान" योजना-प्रशासकीय मान्यता.
मावज-2013/प्र.क्र.195/का.34
पत्रकार सन्मान योजना, शासन निर्णय Janbhekar-award-2019-02-02.pdf

शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018
मावज-2018/प्र.क्र.348/34
जाहिरात, नियमावली, शासन निर्णय advertise-2018-12-20.pdf

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास भाड्यात विविध सामाजिक घटकांनी दिलेल्या प्रवास सवलत योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.
एसटीसी 1017/प्र. क्र. 525/परि-1
शासन निर्णय, सुधारणा shivshahi-2018-09-10.pdf

"शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी" पत्रकारांना आर्थिक मदत करण्याबाबत. (शुद्धीपत्रक)
मावज-2018/प्र.क्र.257/34
पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक Shankarrav-scheme-2018-06-19.pdf

खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ.एम. रेडिओ केंद्रे तसेच कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरुन होणाऱ्या सामुग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलशन) ॲक्ट 1995 नुसार राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत.
मावज-2018/प्र.क्र.124/34
केबल-टीव्ही नेटवर्क ॲक्ट, शासन निर्णय Cable Network Act-2018-05-14.pdf

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार स्पर्धा योजना पुरस्कार रकमेमध्ये वाढ करण्याबाबत.
मावज-2016/प्र.क्र.238/का.34
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, शासन निर्णय reporter-award-2016-09-28.pdf

शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना व त्यांच्या पती/पत्नी तसेन अवलंबून असलेली मुले यांचा समावेश.
मावज2016/प्र.क्र.188/का.34
अधिस्वीकृती, पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय Shankarrav-scheme-2016-08-11.pdf

अधिस्वीकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम. (शुद्धीपत्रक)
अधिस्वि-2016/प्र.क्र.127/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक accrediation-2016-03-28.pdf

राज्य अधिस्वीकृती समितीमध्ये महिला सदस्यांचा समावेश करण्याबाबत.
अधिस्वी-2015/प्र.क्र.319/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय accrediation-2015-09-01.pdf

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार स्पर्धा योजना स्वरुप, अटी/शर्ती, निवडीचे निकष व कार्यपद्धती विहित करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत.
संकीर्ण 2014/प्र.क्र.213/34
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, शासन निर्णय reporter-award-2014-08-01.pdf

शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतून पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याबाबत..
मावज-2013/प्र. क्र. 185/34
पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय Shankarrav-scheme-2013-10-01.pdf

"शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी" पत्रकारांना आर्थिक मदत करण्याबाबत.
माजम-2011/प्र.क्र.382/34
पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय Shankarrav-scheme-2011-10-17.pdf

"शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी" या नावाने कल्याण निधीची स्थापना करण्याबाबत.
माजम-2009/573/प्र.क्र.104/34
पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय Shankarrav-scheme-2010-06-01.pdf

शासकीय जाहिरात वितरण धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.
जाहिरात 2009/प्र.क्र.137/का-34
जाहिरात, शासन निर्णय, सुधारणा advertise-2009-08-31_0.pdf

अधिस्वीकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम. (शुद्धीपत्रक)
अधिस्वि-2009/676प्र.क्र.123/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक accrediation-2009-08-06.pdf

अधिस्वीकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम. (पूरकपत्र)
अधिस्वि-2008/1006/प्र.क्र.49/07/(भाग-2)/34
अधिस्वीकृती, पूरकपत्र, शासन निर्णय accrediation-2009-01-31.pdf

राज्यातील अधिस्वीकृती पत्रकारांना एस. टी. महामंडळाच्या साधी, निमआराम बसमधून ओळखपत्राच्या आधारे अमर्याद प्रवासाकडे सवलत अनुज्ञेय करणेबाबत.
एसटीसी 3307/1228/प्र. क्र. 519/ए/परि-1
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय accrediation-2008-05-16.pdf

अधिस्वीकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम. (शुद्धीपत्रक)
अधिस्वि-2008/411/प्र.क्र.49/07/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक accrediation-2008-04-29.pdf

अधिस्वीकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम. (शुद्धीपत्रक)
अधिस्वि-2007/प्र.क्र.49/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक accrediation-2008-02-07.pdf