दिनांक विषय प्रकार फाइल/अटॅचमेंट
नियतकालिक बदल्यांसंदर्भातील परिपत्रक

नियतकालिक बदल्यांसंदर्भातील परिपत्रक

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना, परिपत्रक परिपत्रक.pdf
उपसंपादक/माहिती सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2021 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंपादक/माहिती सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2021 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना sub editortemp seniority list 1.1.21.pdf
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
माहिती – पत्रक / अर्जाचे नमुने

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना माहितीपत्रक 2020_0.pdf
लोककला आणि पथनाट्य पथक निवडसूची-2021
.

लोककला आणि पथनाट्य पथक निवडसूची-2021

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना लोककला - पथनाट्य 1.pdf
मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दर/श्रेणीवाढ करणेबाबत.
जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272
कार्यालयीन आदेश, जाहिरात advertise-2020-08-13.pdf