લોકરાજ્ય એ મહારાષ્ટ્ર સરકારનું મુખપત્ર છે. લોકરાજ્ય સામયિકમાં રાજ્ય સરકારના મહત્વના નિર્ણયો, વિવિધ નિષ્ણાતોના મંતવ્યો, મંત્રીઓના ઇન્ટરવ્યુ, વિવિધ વિભાગોની માહિતી, સરકારી પ્રવૃત્તિઓ અને યોજનાઓ વિશેની માહિતી વિશેના મહત્વપૂર્ણ લેખ છે. રાજ્ય સરકારના માહિતી અને જનસંપર્ક નિયામક દ્વારા માસિક પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે અને લગભગ સાડા ચાર લાખ નકલોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપવા માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેગેઝિનનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં સરકારના નિર્ણયો, તેની પાછળની ભૂમિકા અને અભ્યાસનો સમાવેશ થાય છે. આ વિદ્યાર્થીઓને રાજ્યમાં સામાન્ય જ્ knowledgeાન, વહીવટી વિકાસ અંગે જાગૃત થવાની સરળ રીત બનાવે છે. લોકરાજ્યના વિશેષ મુદ્દાઓ મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા વિવિધ કૃતિઓ, સરકારની નીતિઓ, કળાઓ, સંસ્કૃતિ, ભાષા, વગેરે પર પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આ સામયિકની અંગ્રેજી આવૃત્તિ આગળ મહારાષ્ટ્ર તરીકે જાણીતી હતી.

लोकराज्य गुजराथी |

વુમન ટુ સુપર વુમન!

જો સમાજને સશક્ત બનાવવો હોય તો સમાજમાં મહિલાઓને સશક્ત બનાવવી જ જોઇએ. રાજ્ય સરકાર મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ છે.

लोकराज्य गुजराथी |

ખેડુતોને લાખ રાહત

મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફૂલે ખેડુતોની દેવું રાહત યોજના. ખેડુતોની ચિંતાઓ દૂર કરવા માટે સરળ અને પારદર્શક દેવાની રાહત યોજના.

लोकराज्य गुजराथी |

એકમાત્ર ધ્યેય - મહારાષ્ટ્ર ધર્મ

28 નવેમ્બરની સાંજ શિવાજી પાર્ક ગ્રાઉન્ડના ઇતિહાસમાં વિશેષ સંધ્યા તરીકે ઉજવવામાં આવશે જેમાં ઘણા historicalતિહાસિક ક્ષણો જોવાયા છે. હિન્દુ હાર્ટ સમ્રાટ બાળાસાહેબ ઠાકરે અને શ્રી.