तारीख विषय प्रकार डाऊनलोड

नियतकालिक बदल्यांसंदर्भातील परिपत्रक

नियतकालिक बदल्यांसंदर्भातील परिपत्रक

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना, परिपत्रक परिपत्रक.pdf

उपसंपादक/माहिती सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2021 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंपादक/माहिती सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2021 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना sub editortemp seniority list 1.1.21.pdf

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
माहिती – पत्रक / अर्जाचे नमुने

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना माहितीपत्रक 2020_0.pdf

लोककला आणि पथनाट्य पथक निवडसूची-2021
.

लोककला आणि पथनाट्य पथक निवडसूची-2021

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना लोककला - पथनाट्य 1.pdf