दिनांक विषय प्रकार डाऊनलोड

निविदा सूचना

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे या कार्यालयातील उपयोगात नसलेल्या जुन्या निरुपयोगी वस्तू व वाहन जशा आहे तशा स्थितीत विक्रीसाठी काढण्याबाबतची निविदा सूचना

निविदा / सूचना IMG_20220715_183128.jpg

जाहिरात
.

सेवा करार पध्दतीने Consultant “Designing and Exhibitions” या पदाची नामिकासूची तयार करण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
(मुदतवाढ)

निविदा / सूचना जाहिरात.pdf

कंत्राटी सेवा
.

सेवा करार पद्धतीने मानधन तत्त्वावर लेखा व प्रशासकीय क्षेत्रातील विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज मागविण्याबाबत.

निविदा / सूचना कंत्राटी सेवा.pdf

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक आणि प्रवेशिका
.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक आणि प्रवेशिका

निविदा / सूचना, परिपत्रक उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 - माहितीपत्रक, प्रवेशिका_0.pdf

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
माहिती – पत्रक / अर्जाचे नमुने

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना माहितीपत्रक 2020_0.pdf