निविदा सूचना

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे या कार्यालयातील उपयोगात नसलेल्या जुन्या निरुपयोगी वस्तू व वाहन जशा आहे तशा स्थितीत विक्रीसाठी काढण्याबाबतची निविदा सूचना

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण