Office

कोकण विभाग माहिती कार्यालय

उपसंचालक (माहिती)
कोकण विभाग,
दालन क्रमांक 317, 3 रा मजला, कोकण भवन,
नवी मुंबई-400 614
जिल्हा: मुंबई शहर (Mumbai)
फोन: 27571388
ddikon12@gmail.com, dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in
Office

ठाणे जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
पहिला मजला,
स्टेट बँक ऑफ इंडिया इमारत,
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात, कोर्ट नाका,
ठाणे- 400 609.
जिल्हा: ठाणे (Thane)
फोन: 25342362
dio.thane@dgipr.maharashtra.gov.in, diothane2013@gmail.com
Office

रायगड जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
जिल्हा माहिती अधिकारी
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार
हिराकोट तलावाजवळ, अलिबाग
जिल्हा रायगड- 402 201.
जिल्हा: रायगड (Raigad)
फोन: 02141-222019
dio.raigad@dgipr.maharashtra.gov.in, dioraigad@gmail.com
Office

रत्नागिरी जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
325, ए-1, तळमजला, ए बिल्डींग,
नवीन प्रशासकीय इमारत,
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,
ता.जि.रत्नागिरी - 415 612.
जिल्हा: रत्नागिरी (Ratnagiri)
फोन: 02352-222325
dio.ratnagiri@dgipr.maharashtra.gov.in
Office

पालघर जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
नवीन प्रशासकीय इमारत
बी विंग खोली क्र. ८, तळमजला
जिल्हा पालघर
जिल्हा: पालघर (Palghar)
फोन: 02525-255333
dio.palghar@gmail.com
Office

डहाणू उपमाहिती कार्यालय

माहिती अधिकारी
के.एस.पोंदा बिल्डींग,
पारनाका , डहाणू, जिल्हा पालघर
जिल्हा: पालघर (Palghar)
फोन: 02528-222857
dio.palghar@gmail.com
Office

नाशिक विभाग माहिती कार्यालय

उपसंचालक (माहिती)
विभागीय आयुक्त कार्यालयाशेजारी , अश्विनी कक्ष 5 ते 8,
नाशिक रोड, नाशिक-422 101.
जिल्हा: नाशिक (Nashik)
फोन: 0253-2469912
dd.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in, dydirectornashik@gmail.com
Office

नाशिक जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
सारडा संकुल, 3 रा मजला,
वकीलवाडी,
नाशिक- 422 001.
जिल्हा: नाशिक (Nashik)
फोन: 0253-2578686
dio.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in, nashikdio1@gmail.com
Office

अहमदनगर जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
1 ला मजला, आकाशवाणी केंद्रासमोर, सावेडी, अहमदनगर-414003
जिल्हा: अहमदनगर (Ahamadnagar)
फोन: 0241-2427373
dio.ahmadnagar@dgipr.maharashtra.gov.in, dionagar12@gmail.com
Office

धुळे जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
प्रशासकीय संकुल, धुळे - 424 001.
जिल्हा: धुळे (Dhule)
फोन: 02562-237329
dio.dhule@dgipr.maharashtra.gov.in, diodhl4@gmail.com
Office

जळगांव जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
(टप्पा क्रमांक 3) 1 ला मजला,
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शेजारी,
जळगांव- 425 001.
जिल्हा: जळगाव (Jalgaon)
फोन: 0257-2229628
dio.jalgaon@dgipr.maharashtra.gov.in, djdiojalgaon@gmail.com
Office

नंदुरबार जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
नवीन प्रशासकीय इमारत,
2 रा मजला, गाळा क्र.206,
टोकर तलाव रोड, नंदुरबार 425412
जिल्हा: नंदूरबार (Nandurbar)
फोन: 02564-210014
dio.nandurbar@dgipr.maharashtra.gov.in, dipronandurbar@gmail.com
Office

मालेगांव उपमाहिती कार्यालय

माहिती सहायक
तहसिल कार्यालयाजवळ, टिळक नगर, कॅंम्प रोड मालेगांव,
ता.मालेगांव, जिल्हा नाशिक 423 203
जिल्हा: नाशिक (Nashik)
फोन: 02554-250755
dio.palghar@gmail.com
Office

चाळीसगांव उपमाहिती कार्यालय

माहिती सहायक
छाया निवास, स्टेट बँक ऑफ इंडिया इमारत, भडगाव रोड,चाळीसगांव, ता.चाळीसगांव,
जिल्हा जळगांव 424 101
जिल्हा: जळगाव (Jalgaon)
फोन: 02589-222508
dio.palghar@gmail.com
Office

शिर्डी उपमाहिती कार्यालय

माहिती अधिकारी
छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुल,
दुसरा मजला, गाळा क्र.6, शिर्डी,
ता.राहता, जि.अहमदनगर 423 109
जिल्हा: अहमदनगर (Ahamadnagar)
फोन: 02423-255030
dio.palghar@gmail.com
Office

पुणे विभाग माहिती कार्यालय

उपसंचालक (माहिती)
नवीन मध्यवर्ती इमारत (ॲनेक्स), तळमजला, हॉल क्र. 3,
ससून हॉस्प‍िटलच्यासमोर, पुणे-411 001.
जिल्हा: पुणे (Pune)
फोन: 020-26123435
dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in, ddpune@gmail.com
Office

पुणे जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
नवीन मध्यवर्ती इमारत (ॲनेक्स), तळमजला,
हॉल क्र. 3, ससून हॉस्प‍िटलच्यासमोर,
पुणे-411 001.
जिल्हा: पुणे (Pune)
फोन: 020-26122302
dio.pune@dgipr.maharashtra.gov.in, diopune@gmail.com
Office

सातारा जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
नवीन प्रशासकीय इमारत,
3 रा मजला, एस.टी.स्टँन्डच्याबाजूला, हजेरी माळ,
सातारा-415001
जिल्हा: सातारा (Satara)
फोन: 02162-237441
dio.satara@dgipr.maharashtra.gov.in, dio_satara@yahoo.com
Office

सोलापूर जिल्हा माहिती कार्यालय

जिल्हा माहिती अधिकारी
नवीन प्रशासकीय इमारत, तळमजला,
क विभाग, कलेक्टर कंपाऊंड,
सोलापूर-413 002.
जिल्हा: सोलापूर (Solapur)
फोन: 0217-2731041.
dio.solapur@dgipr.maharashtra.gov.in, diosur@gmail.com
Office

बारामती उपमाहिती कार्यालय

माहिती सहायक
नवीन प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला,
इंदापूर रोड, बारामती,
ता.बारामती, जिल्हा पुणे 413 102
जिल्हा: पुणे (Pune)
फोन: 02112-224066
dio.palghar@gmail.com