रायगड जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

नवरे बिल्डिंग, पाध्ये वाडी,
बँक ऑफ इंडियासमोर,
मु.पो. अलिबाग, जिल्हा रायगड- 402 201.

जिल्हा

दूरध्वनी

02141-222019