मालेगांव उपमाहिती कार्यालय

Office

पत्ता

तहसिल कार्यालयाजवळ, टिळक नगर, कॅंम्प रोड मालेगांव,
ता.मालेगांव, जिल्हा नाशिक 423 203

जिल्हा

दूरध्वनी

02554-250755