सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी मधील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी समिती 2024 ची स्थापना

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी मधील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी समिती 2024 ची स्थापना

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण