उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2022 ची माहिती आणि अर्ज

तारीख

उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2022 ची माहिती आणि अर्ज

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार
कार्यालयीन आदेश
नियमावली
निविदा / सूचना
परिपत्रक

सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी या संर्वगात पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यासाठी विकल्प देण्याबाबत

तारीख

सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी या संर्वगात पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यासाठी विकल्प देण्याबाबत

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2022 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

तारीख

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2022 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंपादक/माहिती सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 1.1.2022 स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंपादक/माहिती सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 1.1.2022 स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची

परिपत्रक

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक आणि प्रवेशिका

तारीख

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक आणि प्रवेशिका

निविदा / सूचना
परिपत्रक