श्रीमती मनीषा पाटणकर-म्हैसकर

रूजू

कार्यमुक्त

श्रीमती मनीषा पाटणकर-म्हैसकर या कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका विभागात प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.