श्री. ब्रिजेश सिंह

रूजू

कार्यमुक्त

भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांची महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व प्रसिद्धीकरण विभागाचे प्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांनी 18 जून 2016 रोजी या पदाचा स्विकार केला.