‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बिपीन जगताप (भाग १ )

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बिपीन जगताप यांची 'खादी ग्रामोद्योगातून रोजगाराची निर्मिती' या विषयावर विशेष मुलाखत