‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात उद्योग विकास आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे (भाग 2)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात 'नवउद्योजकांना प्रोत्साहन' या विषयावर उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची विशेष मुलाखत