निविदा सूचना

तारीख

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे या कार्यालयातील उपयोगात नसलेल्या जुन्या निरुपयोगी वस्तू व वाहन जशा आहे तशा स्थितीत विक्रीसाठी काढण्याबाबतची निविदा सूचना

निविदा / सूचना

कंत्राटी सेवा

तारीख

सेवा करार पद्धतीने मानधन तत्त्वावर लेखा व प्रशासकीय क्षेत्रातील विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज मागविण्याबाबत.

निविदा / सूचना

जाहिरात

तारीख

सेवा करार पध्दतीने Consultant “Designing and Exhibitions” या पदाची नामिकासूची तयार करण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
(मुदतवाढ)

निविदा / सूचना

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक आणि प्रवेशिका

तारीख

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक आणि प्रवेशिका

निविदा / सूचना
परिपत्रक