‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ डॉ.वृषाली राऊत यांची विशेष मुलाखत

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र या कार्यक्रमात औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ डॉ. वृषाली राऊत यांची वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत