‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांची विशेष मुलाखत

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र या कार्यक्रमात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांची निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत.