‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मुलाखत

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र या कार्यक्रमात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची निवेदक दीपक वेलणकर यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत…