‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात पर्यटन संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांची मुलाखत

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र या कार्यक्रमात पर्यटन संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांची वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत