‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात वैधमापन शास्त्र विभागाचे सहनियंत्रक डॉ. ललित हारोडे यांची मुलाखत

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र कार्यक्रमात वैधमापन शास्त्र विभागाचे सहनियंत्रक डॉ. ललित हारोडे यांची ज्येष्ठ पत्रकार रणधीर कांबळे यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत