वाशिम जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

अष्टविनायक बिल्डिंग,
पोलीस स्टेशनच्या मागे,
जिल्हा वाशिम 444 505

जिल्हा

दूरध्वनी

07252-232666